Uniwersytet Licealisty Katowice - WNoZ

Uniwersytet Licealisty przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach to propozycja przygotowana z myślą o uczniach 2 i 3 klas Liceów Ogólnokształcących, którzy zainteresowani są podjęciem studiów na kierunkach Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia, Elektroradiologia. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i seminariów (w tym transmisji video-live) przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych. Nasi wykładowcy pomogą rozwijać pasje i zainteresowania, wskażą nowe drogi rozwoju i udzielą w przystępny sposób odpowiedzi na nurtujące słuchaczy pytania.

Uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminu końcowego organizowanego w formie Konkursu Ogólnopolskiego jest dla słuchaczy szansą na zdobycie dodatkowej liczby punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Do programu mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli co najmniej I klasę Liceum Ogólnokształcącego, które posiada podpisaną umowę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

Deklaracja dostępności