Uniwersytet Licealisty - Zabrze

Uniwersytet Licealisty przy Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach to propozycja przygotowana z myślą o uczniach szkół średnich, którzy zainteresowani są podjęciem studiów na kierunkach medycznych. Idea zrodziła się w październiku 2015 r. Zajęcia prowadzone są w formie seminariów i ćwiczeń przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych na wybranych Katedrach. Wykładowcy pomagają rozwijać pasje i zainteresowania, wskazują możliwe drogi rozwoju i udzielają w przystępny sposób odpowiedzi na nurtujące słuchaczy pytania. Uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminu końcowego organizowanego w formie Konkursu Ogólnopolskiego jest dla słuchaczy szansą na zdobycie dodatkowej liczby punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na Śląski Uniwersytet Medyczny.

Deklaracja dostępności