Aktualności

Egzamin końcowy 2023/2024

Drodzy Uczestnicy Uniwersytetu Licealisty realizowanego przy Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach.  Po zakończeniu cyklu zajęć, pod koniec semestru przystąpicie do ostaniego etapu Programu jakim będzie test końcowy. To egzamin, podczas którego zostanie sprawdzona wiedza przekazana Wam w trakcie całego roku akademickiego.

Test składać się on będzie ze 100 pytań. Czas na rozwiązanie testu będzie wynosić 100 minut.

Egzamin końcowy odbędzie się 4 czerwca(wtorek) 2024 r., godz. 1600 w auli 110 im. prof. Szaflarskiego, ul. Medyków 18, Katowice.

Więcej szczegółów wkrótce.

 

Dr n. med. Agnieszka Kosowska

Koordynator ds. Programu Uniwersytet Licealisty WNMK


UROCZYSTA INAUGURACJA UNIWERSYTETU LICEALISTY

Uprzejmie informujemy, iż w piątek 20 października 2023 r. w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu odbyła się inauguracja roku akademickiego 2023/2024 dla uczniów szkół średnich, zakwalifikowanych do tegorocznej edycji Uniwersytetu Licealisty działającego przy Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu oraz Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach.

W progach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego powitaliśmy 50 licealistów chcących swoją przyszłość związać ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym.

Licealistów przywitali Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Alicja Grzanka – Dziekan WNMZ oraz Pan prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Kazimierski - Prodziekan WNMK.

Wykład inauguracyjny przeprowadziła Pani prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska.

W imieniu prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik głos zabrała Katarzyna Dzióba pełniąca funkcję zastępcy prezydent.

W wydarzeniu również wzięły udział Panie Koordynator Uniwersytetu Licealisty: dr n. med. Urszula Błaszczyk - WNMZ oraz dr n. med. Agnieszka Kosowska WNMK.

Podczas wydarzenia uroczyście podziękowano Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jolancie Zalejskiej-Fiolce za trud i pracę włożoną w dotychczasową koordynację Uniwersytetu Licealisty przy Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu.

 

 

 


Serdecznie zapraszamy

na uroczystość

Inauguracji roku akademickiego 2023/2024

dla uczestników

Uniwersytetu Licealisty Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

oraz

Uniwersytetu Licealisty Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu,

która odbędzie się

20 października 2023 r.

o godz. 10:00

w Centrum Symulacji Medycznej

w Zabrzu przy Placu Dworcowym 3.

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

  • Hymn państwowy
  • Rozpoczęcie Uroczystości i powitanie Gości przez Panią dr n. med. Urszulę Błaszczyk
  • Wystąpienie Władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • Wykład Inauguracyjny pt.: "Radzenie sobie ze stresem w codziennych sytuacjach" wygłoszony przez Panią dr hab. n. med. Jadwigę Jośko-Ochojską
  • Gaudeamus

 


Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do Programu Uniwersytet Licealisty przy Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach w roku akademickim 2023/2024

 Do programu realizowanego na Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach zostały przyjęte osoby, które na teście przeprowadzonym w dniu 25 września 2023r.  na platformie eLearningowej SUM uzyskały co najmniej 80 punktów lub są uczestnikami olimpiad przedmiotowych (zawodów II lub III stopnia). Potwierdzenie kwalifikacji do programu zostało rozesłane drogą mailową.

Serdecznie gratuluję osobom zakwalifikowanym do programu! Jednocześnie przypominam, że osoby przyjęte do programu do 6 października 2023 r. powinny złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, ul. Medyków 18, pokój 105. Dziekanat czynny jest w godzinach 8.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Do formularza proszę załączyć dwa zdjęcia legitymacyjne oraz kserokopię świadectwa ukończenia poprzedniej klasy licealnej oraz zaświadczenia z olimpiad przedmiotowych.

Formularz zgłoszenia nie musi być dostarczony osobiście.

W przypadku niezgłoszenia się kandydatów o możliwości przystąpienia do programu zostaną powiadomione drogą e-mailową kolejne osoby z listy rezerwowej.

 

Dr n. med. Agnieszka Kosowska

Koordynator ds. programu Uniwersytet Licealisty

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 


Egzamin wstępny 2023/2024

Serdecznie dziękujemy za liczne zgłoszenia do Uniwersytetu Licealisty realizowanego przy Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach!

Kolejnym etapem rekrutacji jest udział w teście wielokrotnego wyboru. Test składać się on będzie ze 100 pytań z biologii, chemii oraz fizyki.

Tematyka będzie obejmować zakresem program szkoły średniej. Czas na rozwiązanie testu będzie wynosić 100 minut.

Test odbędzie się 25 września (poniedziałek) 2023 r., godz. 1600 w formie online.

Zakwalifikowani Kandydaci otrzymali link do logowania na podany adres email, do platformy elearningowej SUM: https://eckp.sum.edu.pl/

Na platformie ECKP znajduje się próbny test Uniwersytet Licealisty WNMK 2023/2024, który ma umożliwić Kandydatom zapoznanie się z funkcjonowaniem platformy. Zachęcam do rozwiązania testu próbnego oraz zalogowania się do platformy e-learningowej. Wszelkie wątpliwości techniczne można zgłosić do poniedziałku do godz. 12.00 wysyłając maila:  akosowska@sum.edu.pl bądź telefonicznie 
(32) 2088465.

 

Życzę powodzenia!

dr n. med. Agnieszka Kosowska

Deklaracja dostępności