organizacja zajęć

Aktualny harmonogram zajęć 2023/2024

1. BIOCHEMIA

 • Tematyka zajęć:
  • Enzymy – budowa, funkcja i rola w organizmie człowieka. Metody badania aktywności enzymów.
  • Charakterystyka płynów biologicznych – skład, funkcje, metody pozyskiwania i badania.
  • Witaminy – funkcje w organizmie człowieka. Podział, budowa i źródła witamin.
  • Reaktywne formy tlenu. Źródła wolnych rodników. Antyoksydanty.
  • Budowa i funkcja kwasów nukleinowych. Diagnostyczne metody analizy kwasów nukleinowych.

Zajęcia odbędą się w dniach:

 • 17.10.2023 wtorek godz. 15:00 – 15:45 seminarium, 15:45-17:15 ćwiczenia (2 grupy)
 • 24.10.2023 wtorek godz. 16:00 – 16:45 seminarium, 16:45-18:15 ćwiczenia (2 grupy)
 • 7.11.2023 wtorek godz. 15:00 – 15:45 seminarium, 15:45-17:15 ćwiczenia (2 grupy)
 • 14.11.2023 wtorek godz. 15:00 – 15:45 seminarium, 15:45-17:15 ćwiczenia (2 grupy)
 • 21.11.2023 wtorek godz. 15:00 – 15:45 seminarium, 15:45-17:15 ćwiczenia (2 grupy)

 

Miejsce zajęć: ul. Medyków 18, WNMK, SUM

  • Seminaria – aula 109 im. Prof. Szaflarskiego
  • Ćwiczenia – sala 104 – sala ćwiczeń Katedry i Zakładu Biochemii
 • Uwaga! Na zajęcia proszę zaopatrzyć się w: fartuch laboratoryjny.

2. PROMOCJA ZDROWIA

 • Tematyka zajęć:
  • Promocja zdrowia w zdrowiu publicznym.
  • Współczesne podejście do promocji zdrowia i programy promocji zdrowia.
  • Promocja zdrowia w starości.


Zajęcia odbędą się w dniu:

   • 29.11.2022 r. (środa)
   • godziny zajęć: 15:00-18:45 (5 h seminarium)

Miejsce zajęć: Katedry Patofizjologii, Zakład Promocji Zdrowia, Budynek C3, Piętro I, ul. Medyków 18, WNMK, SUM

 

3. ANATOMIA

 • Tematyka zajęć:
  • Układ ruchu, kończyna górna, kończyna dolna

  • Narządy wew. klatki piersiowej i brzucha

  • OUN-Ośrodkowy Układ Nerwowy

  • Narządy miednicy mniejszej

    

 • Zajęcia odbędą się w dniach:
   • 04.12.2023 r. poniedziałek, godz. 17:00

   • 11.12.2023 r. poniedziałek, godz. 17:00

   • 15.01.2024 r. poniedziałek, godz. 17:00

   • 22.01.2024 r. poniedziałek, godz. 17:00

 • Miejsce zajęć: 

  Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, sale prosektoryjne, bud. D2, I piętro

 • Uwaga! Na zajęcia proszę zaopatrzyć się w: fartuch wiązany do tyłu, nakrycie głowy, obuwie zmienne, rękawiczki ochronne. Proszę o pozostawienie okryć wierzchnich, plecaków, toreb w szatni.

4. FIZJOLOGIA

 • Tematyka zajęć:
  • Badanie odruchów bezwarunkowych. Pomiar czasu odruchu. Badanie widzenia barw.
  • Układ oddechowy. Oznaczanie pojemności życiowej płuc. Gospodarka wodna ustroju.
  • Krew, przenoszenie gazów oddechowych, zachowanie się krwinek w różnych roztworach. Charakterystyka krwinki czerwonej. Oznaczanie stężenia hemoglobiny. Oznaczanie hematokrytu.
  • Odporność organizmu. Oznaczanie grup krwi, wzór leukocytarny.
  • Układ krążenia. Elektrokardiogram (EKG). Pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tętna.
 • Zajęcia odbędą się w dniach:
  • 16.02.2024 - godz. 16:00-16:45 Seminarium, 16:45-18:15 Ćwiczenia

 • UWAGA - w ostatnim tygodniu lutego oraz w marcu odbywają się zajęcia z Genetyki ( patrz harmonogram poniżej)

  • 05.04.2024 - godz. 16:00-16:45 Seminarium, 16:45-18:15 Ćwiczenia
  • 12.04.2024 - godz. 16:00-16:45 Seminarium, 16:45-18:15 Ćwiczenia
  • 19.04.2024 - godz. 16:00-16:45 Seminarium, 16:45-18:15 Ćwiczenia
  • 26.04.2024 - godz. 16:00-16:45 Seminarium, 16:45-18:15 Ćwiczenia

 • Miejsce zajęć: 

  Sala ćwiczeniowa nr 102 Katedry i Zakładu Fizjologii (I piętro - obok sal ćwiczeniowych z Biochemii)


 • Uwaga! Na zajęcia proszę zaopatrzyć się w: fartuch laboratoryjny.

5. GENETYKA

Tematyka zajęć:

 1. Genom, budowa chromosomu, mutacje.
 • Przykłady czynników wywołujących mutacje i określenie ich działania
 • Konsekwencje mutacji
 • Rodzaje mutacji na przykładach chorób genetycznych, zadania praktyczne
 1. Rodzaje chorób uwarunkowanych genetycznie (aberracje chromosomowe, choroby jednogenowe).
 • Zadania praktyczne utrwalające różne sposoby dziedziczenia chorób
 • Przykłady chorób dziedziczonych w sposób: autosomalny recesywny, autosomalny dominujący, sprzężony z płcią, mitochondrialny
 • Przykłady chorób spowodowanych mikrodelecjami, mutacjami genomowymi, chromosomowymi
 1. Techniki cytogenetyczne i molekularne stosowane w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie (hodowle komórkowe itd.). Diagnostyka prenatalna.
 • Metody inwazyjne i nieinwazyjne w diagnostyce prenatalnej.
 • Określanie kariotypów prawidłowych i nieprawidłowych
 • Metody cytogenetyki klasycznej (prążki G; preparat mikroskopowy) i molekularnej, analiza wyników
 1. Poradnictwo genetyczne. Wywiad rodzinny. Konstruowanie rodowodów.
 • Zastosowanie baz danych w diagnostyce chorób genetycznych
 • Analiza i konstruowanie rodowodów
 • Określanie genotypów na podstawie drzewa rodowego
 1. Zaburzenia epigenetyczne. Rodzicielskie piętno genomowe. Przykłady zespołów z imprintingiem genomowym.
 • Epigenetyka, przykłady modyfikacji epigenetycznych oraz wpływu różnych czynników (ciałko Barra; preparat mikroskopowy)
 • Test zaliczeniowy

 

 • Zajęcia odbędą się w dniach:
  • 28.02.2024 środa

   godz. 15.00-16.30 ( osoby z nazwiskami od A-L) ćwiczenia

   godz. 16.30-17.15 seminarium dla wszystkich uczestników

   godz. 17.15-18.45 (osoby z nazwiskami od M-Z)  ćwiczenia 

  • 06.03.2024 środa

   godz. 15.00-16.30 ( osoby z nazwiskami od A-L) ćwiczenia

   godz. 16.30-17.15 seminarium dla wszystkich uczestników

   godz. 17.15-18.45 (osoby z nazwiskami od M-Z)  ćwiczenia

  • 13.03.2024 środa

   godz. 15.00-16.30 ( osoby z nazwiskami od A-L) ćwiczenia

   godz. 16.30-17.15 seminarium dla wszystkich uczestników

   godz. 17.15-18.45 (osoby z nazwiskami od M-Z)  ćwiczenia

  • 20.03.2024 środa

  • godz. 15.00-16.30 ( osoby z nazwiskami od A-L) ćwiczenia

   godz. 16.30-17.15 seminarium dla wszystkich uczestników

   godz. 17.15-18.45 (osoby z nazwiskami od M-Z)  ćwiczenia

  • 27.03.2024 środa

   godz. 15.00-16.30 ( osoby z nazwiskami od A-L) ćwiczenia

   godz. 16.30-17.15 seminarium dla wszystkich uczestników

   godz. 17.15-18.45 (osoby z nazwiskami od M-Z)  ćwiczenia

    

  • Miejsce zajęć: 

   Sala nr 400 Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki SUM, ul. Medyków 18 Katowice,  budynek C-1

Deklaracja dostępności