Wykładowcy

Zajęcia z Genetyki prowadzi:

 • dr n med. Marta Lesiak - Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki

dr n. med. Marta Lesiak.jpg (33 KB)

Dr n. med. Marta Lesiak, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi o specjalności Biologia molekularna. Pracę magisterską dotyczącej aspektów molekularnych w zakażeniu latentnym wirusa HSV-1 wykonała w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii.

Od 2003 roku zatrudniona jest w Katedrze Biologii Molekularnej i Genetyki. Po wykonaniu pracy doktorskiej na temat roli C-proteinazy prokolagenu w angiogenezie i uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych od 2011 roku pracuje na etacie naukowo-dydaktycznym. Prowadzi zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zajmuje się hodowlą komórkową i tkankową, izolacją i oczyszczaniem białek, badaniami cytotoksyczności komórek oraz cytometrią przepływową.

 

 

Zajęcia z Biochemii prowadzi:

 • prof. dr hab. n. med.  i n. o zdr. Tomasz Francuz - Katedra i Zakład Biochemii
 • dr hab. n. med. Krzysztof Siemianowicz - Katedra i Zakład Biochemii
 • dr n. biol. Aneta Wójcik - Katedra i Zakład Biochemii

 • dr n. med. Wojciech Garczorz - Katedra i Zakład Biochemii

  WG crop.jpg (1.24 MB)

  Dr n. med. Wojciech Garczorz, adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach. Zainteresowania naukowe obejmują pogranicze biochemii i farmakologii, w szczególności plejotropowe działania leków przeciwcukrzycowych. Prowadzi zajęcia dla studentów polskojęzycznych oraz anglojęzycznych z biochemii, diagnostyki laboratoryjnej oraz zajęcia fakultatywne z chorób cywilizacyjnych. Autor licznych publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Opiekun studentów I roku kierunku lekarskiego oraz opiekun koła naukowego przy Katedrze i Zakładzie Biochemii WNMK. Od powstania Uniwersytetu Licealisty prowadzi dla jego uczestników zajęcia z biochemii. • dr n. med. Agnieszka Kosowska - Katedra i Zakład Biochemii

IMG_3287 obr crop.jpg (2.66 MB)

Dr n. med. Agnieszka Kosowska, adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Biochemia z elementami chemii oraz Diagnostyka laboratoryjna dla studentów polskojęzycznych oraz anglojęzycznych, a także zajęcia fakultatywne dotyczące technik biologii molekularnej. Kompetencje dydaktyczne rozszerzała podczas szkoleń prowadzonych na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie, USA. Jest autorką licznych publikacji naukowych oraz skryptu dla studentów medycyny. W przebiegu pracy zawodowej wielokrotnie uzyskała nagrody JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia w ramach działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej. Zainteresowania naukowe obejmują analizę mechanizmów molekularnych rozwoju cukrzycy oraz ich korelację z procesami nowotworowymi. Od 2020 roku jest koordynatorem Uniwersytetu Licealisty przy Wydziale WNMK.

 

 • dr n. med. Agnieszka Kłych-Ratuszny - Katedra i Zakład Biochemii

  AKR IMG_3309 obr(1).jpg (1.81 MB)
  Dr n. med. Agnieszka Kłych-Ratuszny, absolwentka kierunku biotechnologia medyczna na Wydziale Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  W 2016 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Obecnie adiunkt dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu biochemia z elementami chemii dla studentów polskojęzycznych i anglojęzycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, podręczników dla studentów medycyny oraz wystąpień na konferencjach naukowych.

 

 • dr n. med. Małgorzata Kimsa-Furdzik - Katedra i Zakład Biochemii

MKF IMG_3293 obr cut.jpg (1.39 MB)

Dr n. med. Małgorzata Kimsa-Furdzik, adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest absolwentką kierunku biotechnologia na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w 2017 roku na tym samym wydziale uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych. Jest współautorem licznych publikacji naukowych oraz skryptu. Dr Małgorzata Kimsa-Furdzik prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Biochemia z elementami chemii dla studentów polskojęzycznych oraz anglojęzycznych.

 

 

Zajęcia z Promocji Zdrowia prowadzi:

 • prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka- Glinianowicz - Katedra Patofizjologii -Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości

 

Zajęcia z Anatomii prowadzi:

 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor - Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
 • mgr Beata Dorzak - Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Zajęcia z Fizjologii prowadzi:

 • prof. dr hab. n. med i n. o zdrowiu Halina Jędrzejowska - Szypułka - Katedra i Zakład Fizjologii
 • mgr Mikołaj Górka - Katedra i Zakład Fizjologii

M. Górka cut.jpg (78 KB)

Mgr Mikołaj Górka, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Biologia (specjalność: Fizjologia i Ekotoksykologia Zwierząt), doktorant II roku Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od początku związany z Centrum Medycyny Doświadczalnej WNMK, gdzie zajmuje się hodowlą myszy transgenicznych oraz szczurzych modeli schorzeń występujących u człowieka.  
Mgr Mikołaj Górka bierze udział w badaniach molekularnych dotyczących roli białka Bcl-2 w regeneracji obwodowego układu nerwowego;  ocenia wpływ diety zachodniej na fizjologię i zachowanie zwierząt, analizuje chirurgiczne leczenie cukrzycy typu 2 oraz metaboliczne efekty transpozycji jelitowej u szczurów w otyłości indukowanej dietą.

 

Deklaracja dostępności