Koordynator UL

dr n. med. Urszula Błaszczyk

Katedra i Zakład Biochemii

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

e-mail: ublaszczyk@sum.edu.pl

Deklaracja dostępności