organizacja zajęć

Egzamin końcowy dla uczestników Uniwersytetu Licealisty odbędzie się 21.06.2024 r. o godzinie 15.00
w Salach komputerowych przy Katedrze Farmakologii w Zabrzu Rokitnicy.

Harmonogram semestr letni 

Uniwersytet Licealisty przy Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu, SUM 

Program nauczania w roku akademickim 2023/2024

Zajęcia odbywają się w Zabrzu - Rokitnicy przy ulicy Henryka Jordana 19.

Podział na grupy zostanie dokonany na pierwszych zajęciach.

Katedra 

Data zajęć 

Godzina rozpoczęcia 

Forma zajęć 

Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej 

06.03.2024 

16.00 - 19.00 

1h sem. 1 i 2  

3h ćw./grupę  

27.03.2024 

 

03.04.2024 

 

10.04.2024 

 

16.00 - 19.00 

 

16.00 - 18.15 

 

16.00 - 19.00 

 

1h sem. 1 i 2  

3h ćw./ grupę  

1h sem. 1 i 2 

2h ćw.1 /grupę 

2h sem. 1 i 2  

2h ćw./grupę 

Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej 

 17.04.2024

 

24.04.2024 

 

08.05.2024

 

15.05.2024

 

22.05.2024

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00 

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00 

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00  

Gr1 - 2h ćw

Gr2 – 2h ćw 

Gr1 - 2h ćw

Gr2 – 2h ćw 

Gr1 - 2h ćw

Gr2 – 2h ćw 

Gr1 - 2h ćw

Gr2 – 2h ćw 

Gr1 - 2h ćw

Gr2 – 2h ćw 

Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej 

 

13.03.2024 (gr. ćw. 1) 

20.03.2024 (gr. ćw. 2) 

 

16.00-19.45 

5 h ćw./grupa  

 

 

Program nauczania w roku akademickim 2023/2024 semestr letni

Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej (25 h)   

Przedmiot: BIOLOGIA    

27.03.2024  Seminarium 1.   Medyczne i epidemiologiczne znaczenie stawonogów (2h) 

Ćwiczenie 1. Stawonogi pasożytnicze i alergogenne (2h) 

prowadzi: dr hab. n. med. prof. SUM Marek Asman, mgr Agata Świętek  

 1. Obserwacja mikroskopowa przystosowań kleszczy do pasożytniczego trybu życia: 
 1. budowa ryjka samicy kleszcza Ixodes ricinus 
 1. pasożyty czasowe - różne postacie rozwojowe kleszcza 
 1. pasożyty stałe – świerzbowce  
 1. Owady o znaczeniu medycznym – obserwacja lupowa budowy morfologicznej: 
  Pediculus humanus, Pthirus pubis, Cimex lectularius, Pulex iritans 
 1. Roztocze alergogenne – obserwacja mikroskopowa różnych gatunków 

03.04.2024  Seminarium 2. Analizy molekularne znajdujące zastosowanie w medycynie (1h) 

Ćwiczenie 2. Izolacja genomowego DNA z komórek nabłonka jamy ustnej (3h) 

prowadzi:  dr n. med. Karolina Gołąbek, dr n. med. Jadwiga Gaździcka, 

 1. Zapoznanie z zasadami pracy i aparaturą w laboratorium biologii molekularnej 
 1. Instrukcja pobierania materiału biologicznego do badań 
 1. Przeprowadzenie izolacji DNA z komórek nabłonka jamy ustnej przy pomocy metody kolumienkowej (zestaw Swab-Extract DNA Purification Kit, kat. nr. E3530) celem określenia polimorfizmu genu ACE 

10.04.2024  Seminarium 3. Amplifikacja DNA metodą reakcji łańcuchowej polimerazy PCR (1h) 

Ćwiczenie 3. Elektroforeza DNA (3h) 

prowadzi: mgr inż. Krzysztof Biernacki, mgr Agata Świętek  

 1. Przeprowadzenie reakcji PCR na wybranym fragmencie genu ACE 
 1. Przeprowadzenie reakcji elektroforezy dla wyizolowanego wcześniej DNA 
 1. Analiza wyniku elektroforezy DNA 

29.05.2024  Seminarium 4. Wybrane zagadnienie z medycyny regeneracyjnej (1h) 

Ćwiczenie 4. Mechanizmy regeneracji u zwierząt (2h)  

prowadzi: dr n. med. Grażyna Izdebska-Straszak, mgr Agata Świętek  

 1. Obserwacja mikroskopowa regenerującej przedniej kończyny Ambystoma mexicanum  
  po 10 i 60 dniach po amputacji 
 1. Obserwacja mikroskopowa zdolności do regeneracji wewnętrznej w tkance wątroby szczura po usunięciu fragmentu tego narządu 
 1. Ocena zjawiska kompensacji narządu parzystego po usunięciu jednego z pary na przykładzie nerki u szczura  

ANATOMIA - Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej WNMZ (20 h). 

Osoby prowadzące zajęcia: 

 • Dr hab. n. med. Agnieszka Pastuszka
 • dr n. med. Jacek Kosiewicz
 • lek. med. Tomasz Chwalba
 • lek. med. Anna Stachura
 1. Układ ruchu 2x2h (18.04.2024)

a/ szkielet osiowy- czaszka, kręgosłup, żebra 

b/ kości kończyn 

c/ połączenia kości 

d/ ogólna budowa mięśni- mięśnie głowy, szyi, tułowia i kończyn                             

 1. Układ krążenia 2x2h (24.04.2024)

a/ ogólna budowa serca 

b/ krążenie duże 

c/ krążenie płucne 

d/ krążenie wrotne 

e/ krążenie płodowe  

f/ układ chłonny                                                                                                                    

 1. Układ oddechowy 2x2h (8.05.2024)

a/ drogi oddechowe 

b/ płuca                                                                                                                                 

 1. Układ  pokarmowy 2x2h (15.05.2024)                                                                                              

a/ jama ustna,  gardło    

b/ cewa żołądkowo-jelitowa 

c/ gruczoły                                                                                                                          

 1. Układ nerwowy 2x2h  (22.05.2024)                                                                                                 

a/ ośrodkowy (mózgowie, rdzeń kręgowy) 

b/ obwodowy (nerwy czaszkowe, nerwy rdzeniowe, zwoje, sploty) 

c/ podział czynnościowy- podstawowe ośrodki      

ZDROWIE PUBLICZNE - Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej WNMZ (15h).    

13.03.2024 (I grupa) i 20.03.2024 (druga grupa)  

Ćwiczenia: zajęcia będą prowadzone w grupach ćwiczeniowych. 

Prowadząca: dr n. med. Karolina Lau 

 1. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 
 1. Uwarunkowania stanu zdrowia 
 1. Zachowania zdrowotne 
 1. Styl życia i motywacja do zmian w kierunku prozdrowotnym 
 1. Siedliskowe podejście do zdrowia 
 1. Programy promocji zdrowia 
 1. Podejście salutogenetyczne do zdrowia 
 1. Holistyczny model zdrowia 
 1. Health literacy 
 1. Tworzenie przykładowego programu w ramach edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia 

 

 

 
Harmonogram-semestr zimowy do pobrania: Harmonogram

Uniwersytet Licealisty przy Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu, SUM 

Program nauczania w roku akademickim 2023/2024

Zajęcia odbywają się w Zabrzu - Rokitnicy przy ulicy Henryka Jordana 19.

Podział na grupy zostanie dokonany na pierwszych zajęciach.

Katedra

Data zajęć

Godzina rozpoczęcia

Forma zajęć

Katera i Zakład Fizjologii

15.11.2023

1700-2045

5h sem./ 1 i 2 gr.

22.11.2023

1700-2045

5h ćwiczenia/grupę

29.11.2023

1700-2045

5h ćwiczenia/ grupę

Katedra i Zakład Chemii

6.12.23

1700

2h sem 1 ćw

13.12.23

1700

2h sem 2h ćw

20.12.23

1700

1h sem 2h ćw

Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej

10.01.2024

1700-1915

3h seminarium

17.01.2024

1700-1830

2h seminarium

 

Program nauczania w roku akademickim 2023/2024 semestr zimowy

FIZJOLOGIA  - Katedra i Zakład Fizjologii  WNMZ (25 h)

15.11.2023 - godz. 1700 - 2045 Seminarium (5h): - seminarium dla 1 i 2 grupy

Wybrane zagadnienia dotyczące narządów zmysłu.

Narząd słuchu. Termoreceptory. Receptory czucia dotyku i bólu

“Wiedza, emocje, intuicja: Czy powinniśmy ufać własnym zmysłom?” 

Opis:

Dlaczego węgiel oglądany w pełnym świetle wygląda jak biały? Dlaczego biała kartka w półcieniu przybiera kolor szary? Czy zawsze biały kwiat na pewno jest biały? Dlaczego parząc na niektóre przedmioty nieożywione widzimy twarze? Dlaczego patrząc na skrzyżowania białych pasów widzimy szare pulsujące kropki? Czy zawsze możemy opierać się na własnych zmysłach w ocenie i interpretacji świata? Jak wiedza o funkcjonowaniu naszego mózgu używana jest by zrobić z nas dobrych konsumentów?  Zapraszamy na wykład, podczas których pokażemy Wam sekrety zmysłów oraz fascynujący świat funkcjonowania mózgu.

22.11.2023 - godz. 1700 - 2045 -ćwiczenia (5h): - dla 1 i  2 grupy

Rejestracja i analiza elektrokardiogramu (EKG):

 • Podstawy EKG
 • Rejestracja EKG spoczynkowego -odprowadzeniowego
 • Określenie rodzaju rytmu
 • Weryfikacja miarowości rytmu

EKG – enigmatyczne akronimy i tajemnicze wykresy całkiem prostych aktywności komórek.

Opis: Często wykonujemy badania EKG i patrząc na ilość podłączanych do naszego ciała kabelków nie mamy najmniejszej ochoty zastanawiać się do czego służą, zwłaszcza że o dodatkowy ból głowy przyprawiają nas wykresy, które generowane są przez te skomplikowane urządzenia. Jednak, nie taki diabeł straszny… Jaka jest zasada działania elektrokardiografu i elektroencefalografu i czy z tych „bazgrołów” da się coś odczytać? Przekonajcie się sami!

29.11.2023 - godz. 1700 - 2045 ćwiczenia (5h): - dla 1 i  2 grupy

Narząd wzroku:

 • Wyznaczanie obecności plamki ślepej.
 • Badanie ostrości wzroku.
 • Wyznaczanie pola widzenia.
 • Badanie widzenia barwnego.

Jak działa ludzkie oko?

Opis: Nasze oczy ciągle skierowane są na monitory i telewizory – tego wymaga współczesne życie. Coraz częściej skarżymy się na problemy związane ze wzrokiem. Jak dbać o narząd wzroku, by działał sprawnie i nie męczył się za szybko? Fizjologia wyjaśniając funkcjonowanie narządu wzroku wskazuje kilka użytecznych metod. Dodatkowo odpowiemy na ważne pytanie…Czy Świat widziany moimi oczami jest prawdziwy?

CHEMIA - Katedra i Zakład Chemii WNMZ (15h)

06.12.2023 Seminaria: Izomeria związków bioorganicznych (2h)

 • Ćwiczenia: Reakcje jonów w roztworach wodnych (1h)
  • reakcje strącania osadów,
  • reakcje roztwarzania osadów,
  • reakcje barwne nieosadowe,
  • reakcje zachodzące z wydzielaniem produktu gazowego.

13.12.2023 Seminaria: pH mocnych i słabych elektrolitów. Roztwory buforowe w medycynie

 • Ćwiczenia: Pomiary pH wybranych r-rów i płynów ustrojowych (2h)
  • Wyznaczanie pH roztworów za pomocą indykatorów pH, uniwersalnych papierków wskaźnikowych i przy użyciu pH-metru.
  • Sporządzanie roztworów buforowych i badanie ich właściwości:
   • wpływ dodatku kwasu i zasad na pH buforu
   • wpływ rozcieńczania na pH buforu
  • Pomiary pH wybranych płynów ustrojowych (śliny, moczu, soku żołądkowego)

20.12.2022

 • Seminaria: Makro i mikroelementy w organizmie człowieka (1h)
 • Ćwiczenia: Reakcje charakterystyczne biologicznie ważnych związków organicznych (2h)
  • reakcje aldehydów (z odczynnikiem Tollensa – redukcja związków srebrowych; z odczynnikiem Fehlinga – redukcja związków miedziowych);
  • reakcje kwasu szczawiowego (utlenianie nadmanganianem, wytrącanie osadu szczawianu wapnia);
  • reakcje wykrywania cukrów (reakcja Fehlinga; wykrywanie polisacharydów);
  • wykrywanie podwójnych wiązań w nienasyconych kwasach tłuszczowych;
  • reakcja wykrywania aminokwasów (reakcja ninhydrynowa);
  • reakcja tworzenia biuretu z mocznika;
  • wykrywanie wiązania peptydowego w białkach i w ślinie.

ZDROWIE PUBLICZNE - Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej WNMZ (15h)

10.01.2024 Seminarium #1: Zdrowie i zdrowie publiczne (3h)

 1. Czym jest zdrowie? Definicja, model biomedyczny, socjomedyczny, holistyczny
 2. Czynniki warunkujące zdrowie i dobre samopoczucie (pola Lalonde’a, tęcza czynników zdrowia)
 3. Czynniki ryzyka: definicja, rodzaje, ze szczególnym uwzględnieniem behawioralnych czynników ryzyka
 4. Czym jest zdrowie publiczne? Definicja, pojęcie nowego zdrowia publicznego. Zakres, kluczowe funkcje, zadania. Zdrowie publiczne a medycyna.
 5. Kluczowe krajowe dokumenty/programy związane ze zdrowiem publicznym: Ustawa o zdrowiu publicznym, Narodowy Program Zdrowia
 6. Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowia: jak skutecznie zapobiegać chorobom w XXI w.
 7. Podstawowe aspekty oganizacji systemu ochrony zdrowia
 8. Wyzwania zdrowia publicznego i medycyny w XXI w.
 9. Światowa Organizacja Zdrowia

17.01.2024 Seminarium #2: Wprowadzenie do epidemiologii (2h)

 1. Epidemiologia – definicje, zastosowanie, miejsce epidemiologii w zdrowiu publicznym
  i medycynie
 2. Pionierzy epidemiologii
 3. Triada epidemiologiczna
 4. Rodzaje epidemiologii (e. chorób zakaźnych i niezakaźnych, e. społeczna, środowiskowa, molekularna, kliniczna)
 5. Epidemiologia opisowa i analityczna. Badania epidemiologiczne
 6. Epidemia, endemia, pandemia, infodemia
 7. Światowa Organizacja Zdrowia
 8. Wyzwania epidemiologiczne w XXI w.

13.03.2024 (I grupa) i 20.03.2024 (druga grupa)

Ćwiczenia: zajęcia będą prowadzone w grupach ćwiczeniowych.

 1. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 2. Uwarunkowania stanu zdrowia
 3. Zachowania zdrowotne
 4. Styl życia i motywacja do zmian w kierunku prozdrowotnym
 5. Siedliskowe podejście do zdrowia
 6. Programy promocji zdrowia
 7. Podejście salutogenetyczne do zdrowia
 8. Holistyczny model zdrowia
 9. Health literacy
 10. Tworzenie przykładowego programu w ramach edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

BIOLOGIA  Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej (25 h)

 1. Seminarium: Analizy molekularne znajdujące zastosowanie w medycynie (1h)

Ćwiczenie: Izolacja genomowego DNA z komórek nabłonka jamy ustnej (3h)

 1. Seminarium: Amplifikacja DNA metodą reakcji łańcuchowej polimerazy PCR (1h)

Ćwiczenie: Elektroforeza DNA (3h)

 1. Seminarium: Wybrane zagadnienie z medycyny regeneracyjnej (1h)

Ćwiczenie: Mechanizmy regeneracji u zwierząt (2h)

 1. Seminarium: Medyczne i epidemiologiczne znaczenie stawonogów (2h)

Ćwiczenie: Stawonogi pasożytnicze i alergogenne (2h)

ANATOMIA - Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej WNMZ (20 h)

 1. Układ ruchu
 1. szkielet osiowy- czaszka, kręgosłup, żebra
 2. kości kończyn
 3. połączenia kości
 4. ogólna budowa mięśni- mięśnie głowy, szyi, tułowia i kończyn                           
 1. Układ krążenia
 1. ogólna budowa serca
 2. krążenie duże
 3. krążenie płucne
 4. krążenie wrotne
 5. krążenie płodowe
 6. układ chłonny                                                                                                                  
 1. Układ oddechowy
 1. drogi oddechowe
 2. płuca                                                                                                                                
 1. Układ pokarmowy
 1. jama ustna, gardło 
 2. cewa żołądkowo-jelitowa
 3. gruczoły                                                                                                                         

     5. Układ nerwowy

 1. ośrodkowy (mózgowie, rdzeń kręgowy)
 2. obwodowy (nerwy czaszkowe, nerwy rdzeniowe, zwoje, sploty)
 3. podział czynnościowy- podstawowe ośrodki        

Deklaracja dostępności