Wykładowcy

 1. dr hab. n. chem. Beata Janoszka – Katedra i Zakład Chemii
 2. Paweł Mroczek – Katedra i Zakład Chemii
 3. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krystyna Tyrpień-Golder – Katedra i Zakład Chemii
 4. dr n. med. Agnieszka Nowak – Katedra i Zakład Chemii
 5. dr n. med. Magdalena Szumska – Katedra i Zakład Chemii
 6. dr n. o zdr. Joanna Zembala- John – Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej
 7. dr n. med. Daria Witkowska – Katera i Zakład Fizjologii
 8. Damian Nowak – Katera i Zakład Fizjologii
 9. mgr Jadwiga Gaździcka – Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej
 10. dr n. med. Karolina Gołąbek – Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej
 11. mgr Dominika Kobylarz – Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej
 12. mgr Krzysztof Biernacki – Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej
 13. dr hab. n. med. Marek Asman – Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej
 14. dr n. med. Grażyna Izdebska-Straszak – Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej
 15. dr hab. n med. Agnieszka Pastuszka – Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
 16. med. Anna Stachura – Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
 17. dr n. med. Karolina Lau – Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej

Deklaracja dostępności