organizacja zajęć

Harmonogram zajęć
Uniwerystet Licealisty
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
I semestr

 

Harmonogram do pobrania: Harmonogram zajęć - I semestr

 

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024
02.12.2023 r., godz. 10:00
Sala 112 (Centrum Dydaktyczne WNoZK), ul. Medyków 12c, Katowice
Wykład inauguracyjny: „Od Szamana- Czarownika …”
 poprowadzi: dr n. hum. Halina Kulik, prof. SUM

 

Data zajęć

Godzina

Rodzaj zajęć

Temat

Miejsce zajęć

Informacje dla Słuchaczy UL

 

02.12.2023 r.

(sobota)

12:00- 12:45

Wykład
(1 h)

Warsztaty integracyjne
Gr. A i B

Miejsce zajęć: sala 107 CD WNoZ3
Prowadzący zajęcia: mgr Marcin Drzazga

-

13:00- 14:30

Ćwiczenia
(2 h)

 

15.12.2023 r.

(piątek)

 

16:30- 17:15

Wykład
(1 h)

Anatomia układu mięśniowo-szkieletowego
Gr. A i B

Miejsce zajęć:
budynek C2; sala 3,4; Wydział Nauk Medycznych2
Prowadzący zajęcia:
 prof. Wirginia Likus, dr Renata Wilk

Proszę wziąć ze sobą obuwie zmienne

17:30- 19:00

Ćwiczenia
(2 h)

Anatomia układu mięśniowo-szkieletowego
Gr. A i B

Miejsce zajęć:
Medycyna Sądowa; Aula A1 (sala prosektoryjna); Wydział Nauk Medycznych2
Prowadzący zajęcia:
prof. Wirginia Likus, dr Renata Wilk

 

12.01.2024 r.

(piątek)

 

16:30- 17:15

Wykład
(1 h)

Anatomia układu krążenia i układu oddechowego
Gr. A i B

Miejsce zajęć:
budynek C2; sala 3,4; Wydział Nauk Medycznych2
Prowadzący zajęcia:
 prof. Wirginia Likus, dr Renata Wilk

Proszę wziąć ze sobą obuwie zmienne

17:30- 19:00

Ćwiczenia
(2 h)

Anatomia układu krążenia i układu oddechowego
Gr. A i B

Miejsce zajęć:
Medycyna Sądowa; Aula A1 (sala prosektoryjna); Wydział Nauk Medycznych2
Prowadzący zajęcia:
prof. Wirginia Likus, dr Renata Wilk 

 

13.01.2024 r.

(sobota)

8:00- 8:45

Wykład
(1 h)

Matura nie taka straszna.  Opanuj stres maturalny
Gr. A

Miejsce zajęć:
sala 106 CD WNoZ3
Prowadzący zajęcia:
dr Izabela Maciejewska-Paszek

Czym jest integracja sensomotoryczna?
Gr. B

 

Miejsce zajęć: sala 704 WNoZK1
Prowadzący zajęcia:
dr Anna Koralewska

Proszę wziąć ze sobą zmienny strój sportowy oraz obuwie zmienne

9:00- 10:30

Ćwiczenia
(2 h)

Przygotuj swój warsztat maturalny
Gr. A

Poznaję świat zmysłów- integracja sensomotoryczna
Gr. B

11:00- 11:45

Wykład
(1 h)

Czym jest integracja sensomotoryczna?
Gr. A

Miejsce zajęć: sala 704 WNoZK1
Prowadzący zajęcia:
dr Anna Koralewska

Matura nie taka straszna.  Opanuj stres maturalny
Gr. B

Miejsce zajęć:
 sala 106 CD WNoZ3
Prowadzący zajęcia:
dr Izabela Maciejewska-Paszek

12:00- 13:30

Ćwiczenia
(2 h)

Poznaję świat zmysłów- integracja sensomotoryczna
Gr. A

Przygotuj swój warsztat maturalny
Gr. B

 

19.01.2024 r.

(piątek)

16:30- 17:15

Wykład
(1 h)

Anatomia układu pokarmowego
Gr. A i B

Miejsce zajęć:
budynek C2; sala 3,4; Wydział Nauk Medycznych2
Prowadzący zajęcia:
 prof. Wirginia Likus, dr Renata Wilk

Proszę wziąć ze sobą obuwie zmienne

17:30- 19:00

Ćwiczenia
(2 h)

Anatomia układu pokarmowego
Gr. A i B

Miejsce zajęć:
Medycyna Sądowa; Aula A1 (sala prosektoryjna); Wydział Nauk Medycznych2
Prowadzący zajęcia:
prof. Wirginia Likus, dr Renata Wilk 

 

20.01.2024 r.

(sobota)

8:00- 8:45

Wykład
(1 h)

Asymetria kończyn dolnych- dawniej i dziś
Gr. A

Miejsce zajęć:
Wykład- sala 906 WNoZ3

 


Ćwiczenia- sala 702 WNoZ3
Prowadzący zajęcia:
dr Dorota Szydłak

Fizjoterapia w amputacjach kończyn dolnych
Gr. B

Miejsce zajęć: Wykład- sala 205 WNoZ3
ZMIANA !  SALA 106 CD WNoZ3

 

Ćwiczenia- sala 703 WNoZ3
Prowadzący zajęcia:
dr Małgorzata Gędłek

Proszę wziąć ze sobą zmienny strój sportowy oraz obuwie zmienne

9:00- 10:30

Ćwiczenia
(2 h)

Problematyka asymetrii kończyn- przyczyny
i metody
Gr. A

Amputacja- i co dalej?
Gr. B

11:00- 11:45

Wykład
(1 h)

Fizjoterapia w amputacjach kończyn dolnych
Gr. A

Miejsce zajęć:
Wykład- sala 205 WNoZ3

ZMIANA !  SALA 106 CD WNoZ3

 


Ćwiczenia- sala 703 WNoZ3
Prowadzący zajęcia:
dr Małgorzata Gędłek

Asymetria kończyn dolnych- dawniej i dziś
Gr. B

Miejsce zajęć:
Wykład- sala 906 WNoZ3

 


Ćwiczenia- sala 702 WNoZ3
Prowadzący zajęcia:
dr Dorota Szydłak

 

12:00- 13:30

Ćwiczenia
(2 h)

Amputacja- i co dalej?
Gr. A

Problematyka asymetrii kończyn- przyczyny i metody
Gr. B

1 Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice Ligota, ul. Medyków 12
2 Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice Ligota, ul. Medyków 18
3 Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice Ligota, Centrum Dydaktyczne, ul. Medyków 12c
4 Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice Ligota, ul. Medyków 8b
5Centrum Symulacji Medycznej w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice Ligota, ul. Medyków 12d.

 

Harmonogram zajęć
II semestr

Harmonogram do pobrania: Harmonogram zajęć - II semestr

 

II SEMESTR

Data zajęć

Godzina

Rodzaj zajęć

Temat

Miejsce zajęć

Informacje dla Słuchaczy UL

02.03.2024 r.
(sobota)

8:00- 8:45

Wykład
(1 h)

Tłuszcze - wróg czy przyjaciel?
Prowadzący wykład:
dr n. med. Tomasz Iwanicki
Gr. A i B

Miejsce zajęć:
Budynek C1, sala 10;
Wydział Nauk Medycznych2

-

9:00- 10:30

Ćwiczenia
(2 h)

Oznaczanie poziomu lipidów w surowicy ludzkiej
Prowadzący zajęcia:
dr n. med. Tomasz Nowak
Gr. A

Oznaczanie poziomu lipidów w surowicy ludzkiej
Prowadzący zajęcia:
dr n. med. Tomasz Iwanicki
Gr. B

Miejsce zajęć:
Budynek C1, sala 10;
Wydział Nauk Medycznych2

10:45- 11:30

Wykład
(1 h)

Mam to w genach
Prowadzący zajęcia:
dr hab. n. med. Anna Balcerzyk-Matić, prof. SUM
Gr. A i B

Miejsce zajęć:
Budynek C1, sala 10;
Wydział Nauk Medycznych2

-

11:45- 13:15

Ćwiczenia
(2 h)

Wykrywanie mutacji związanych z wybranymi jednostkami chorobowymi
Prowadzący zajęcia:
dr hab. n. med. Anna Balcerzyk-Matić, prof. SUM
Gr. A

Wykrywanie mutacji związanych z wybranymi jednostkami chorobowymi
Prowadzący zajęcia:
dr n. o zdr. Joanna Iwanicka
Gr. B

Miejsce zajęć:
Budynek C1, sala 10;
Wydział Nauk Medycznych2

08.03.2024 r.
(piątek)

16:30- 17:15

Wykład
(1 h)

Anatomia układu nerwowego
Prowadzący zajęcia:
prof. Wirginia Likus
Gr. A i B

Miejsce zajęć:
budynek C2; Sala 3,4;
Wydział Nauk Medycznych2

Proszę wziąć ze sobą obuwie zmienne

17:30- 19:00

Ćwiczenia
(2 h)

Anatomia układu nerwowego
Prowadzący zajęcia:
prof. Wirginia Likus
Gr. A

Anatomia układu nerwowego
Prowadzący zajęcia:
dr Renata Wilk
Gr. B

Miejsce zajęć:
Medycyna Sądowa; Aula A1
(sala prosektoryjna);
Wydział Nauk Medycznych2

22. 03.2024 r.
(piątek)

16:30- 17:15
17:30- 19:00

 

Wirtualna anatomia – warsztaty
Prowadzący zajęcia:
prof. Wirginia Likus
mgr Przemysław Jędrusik

 

Miejsce zajęć:

budynek C2; Sala 3,4; Wydział Nauk Medycznych2

Medycyna Sądowa; Aula A1
(sala prosektoryjna);
Wydział Nauk Medycznych2

 

Proszę wziąć ze sobą obuwie zmienne

13. 04.2024 r.
(sobota)

8:00- 8:45

Wykład
(1 h)

Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury
Gr. A

Miejsce zajęć:
sala 105 CD WNoZ3 (wykład);
sala 108 CD WNoZ3 (ćwiczenia)
Prowadzący zajęcia:
 mgr Wojciech Kroczek

 

Czym jest świadoma postawa?

Gr. B

Miejsce zajęć:
sala 106 CD WNoZ3 (wykład)
sala 107 CD WNoZ3 (ćwiczenia)
Prowadzący zajęcia:
mgr Joanna Szołtysek

-

9:00- 10:30

Ćwiczenia
(2 h)

Ćwiczenia (1h): Diers – szybki statyczny i dynamiczny pomiar kręgosłupa - jego osi przy równoczesnej analizie nacisku stóp na podłoże podczas normalnego chodu.
Ćwiczenia (1h): G-Sensor Walk – analiza wybranych parametrów czasowo przestrzennych chodu
Gr. A

Postawa świadoma - jak zapewnić optymalne zrównoważenie i stabilność ciała?
Gr. B

10:45- 11:30

Wykład
(1 h)

Czym jest świadoma postawa?
Gr. A

Miejsce zajęć:
sala 106 CD WNoZ3 (wykład)
sala 107 CD WNoZ3 (ćwiczenia)
Prowadzący zajęcia: mgr Joanna Szołtysek

Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury
Gr. B

Miejsce zajęć:
sala 105 CD WNoZ3 (wykład)
sala 108 CD WNoZ3 (ćwiczenia)
Prowadzący zajęcia:
mgr Wojciech Kroczek

-

 

 

11:45- 13:15

Ćwiczenia
(2 h)

Postawa świadoma - jak zapewnić optymalne zrównoważenie i stabilność ciała?
Gr. A

Ćwiczenia (1h): Diers – szybki statyczny i dynamiczny pomiar kręgosłupa - jego osi przy równoczesnej analizie nacisku stóp na podłoże podczas normalnego chodu.
Ćwiczenia (1h): G-Sensor Walk – analiza wybranych parametrów czasowo przestrzennych chodu
Gr. B

20. 04.2024 r.
(sobota)

8:00- 8:45

Wykład
(1 h)

Higiena noworodka z uwzględnieniem różnic dotyczących płci
Gr. A

Miejsce zajęć:
Wykład i ćwiczenia: sala 219
Centrum Symulacji4
 Prowadzący zajęcia: dr n. o zdrowiu Anna Białończyk

 

 

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na miejscu zdarzenia
Gr. B

Miejsce zajęć:
Wykład  i ćwiczenia: sala 220
Centrum Symulacji4
 Prowadzący zajęcia:
mgr Inez Kupis

-

9:00- 10:30

Ćwiczenia
(2 h)

Kąpiel noworodka - dziewczynka i chłopiec
Gr. A

Wybrane elementy pierwszej pomocy Przedmedycznej
Gr. B

10:45- 11:30

Wykład
(1 h)

Znaczenie edukacji pacjenta z rozpoznaną cukrzycą
Gr. A

Miejsce zajęć:
Wykład i ćwiczenia: sala 219
Centrum Symulacji4
 Prowadzący zajęcia: dr n. o zdrowiu Anna Białończyk

AED - automatyczna resuscytacja zewnętrzna, zasady zastosowania i drugi temat: Zasady udzielania pierwszej pomocy przed medycznej na miejscu zdarzenia
Gr. B

Miejsce zajęć:
Wykład i ćwiczenia: sala 220
Centrum Symulacji4
 Prowadzący zajęcia:
mgr Inez Kupis

-

11:45- 13:15

Ćwiczenia
(2 h)

Instruktaż obsługi glukometru
Gr. A

Zasady użycia AED oraz wybrane zagadnienia z pierwszej pomocy
Gr. B

27. 04.2024 r.
(sobota)

8:00- 8:45

Wykład
(1 h)

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na miejscu zdarzenia
Gr. A

Miejsce zajęć:
Wykład i ćwiczenia: sala 220
Centrum Symulacji4
 Prowadzący zajęcia:
mgr Inez Kupis

Higiena noworodka z uwzględnieniem różnic dotyczących płci

Gr. B

Miejsce zajęć:
Wykład i ćwiczenia: sala 219
Centrum Symulacji4
 Prowadzący zajęcia: dr n. o zdrowiu Anna Białończyk

-

9:00- 10:30

Ćwiczenia
(2 h)

Wybrane elementy pierwszej pomocy Przedmedycznej
Gr. A

Kąpiel noworodka - dziewczynka i chłopiec

Gr. B

10:45- 11:30

Wykład
(1 h)

AED - automatyczna resuscytacja zewnętrzna, zasady zastosowania i drugi temat: Zasady udzielania pierwszej pomocy przed medycznej na miejscu zdarzenia
Gr. A

Miejsce zajęć:
Wykład i ćwiczenia: sala 220
Centrum Symulacji4
 Prowadzący zajęcia:
mgr Inez Kupis

Znaczenie edukacji pacjenta z rozpoznaną cukrzycą
Gr. B

Miejsce zajęć:
Wykład i ćwiczenia: sala 219
Centrum Symulacji4
 Prowadzący zajęcia:
dr n. o zdrowiu Anna Białończyk

-

11:45- 13:15

Ćwiczenia
(2 h)

Zasady użycia AED oraz wybrane zagadnienia z pierwszej pomocy
Gr. A

Instruktaż obsługi glukometru
Gr. B

 

11.05.2024 r.
(sobota)

8:00-9:30

Wykład
(2 h)

Biologiczne, psychologiczne i społeczne aspekty starzenia się człowieka
Gr. A i B

Miejsce zajęć:
sala 106 CD WNoZ3
Prowadzący zajęcia:
dr  hab n.med. Agnieszka Batko-Szwaczka

 

9:30-10:15

Ćwiczenia
(1 h)

Rusz się! - aktywność fizyczna na świeżym powietrzu u osób starszych
Gr. A i B

Miejsce zajęć:
sala 107 CD WNoZ3
Prowadzący zajęcia:
dr n. o zdr. Ewelina Grabska-Klein

Proszę wziąć ze sobą zmienny strój sportowy oraz obuwie zmienne (sportowe)

10:30-11:15

Wykład
(1 h)

Infekcje przenoszone drogą płciową
Gr. A i B

Miejsce zajęć:
sala 106 CD WNoZ3
Prowadzący zajęcia:
mgr Żanetta Respondek

-

11:15-12:45

Ćwiczenia
(2 h)

Warsztaty z antykoncepcji 
Gr. A i B

18.05.2024 r.
(sobota)

8:00- 8:45

Wykład
(1 h)

Zasady zdrowego żywienia
Gr. A i B

Miejsce zajęć:
sala 106 CD WNoZ3
Prowadzący zajęcia:
mgr Patrycja Paszek-Jemilianowicz

-

9:00- 10:30

Ćwiczenia
(2 h)

10:45- 11:30

Wykład
(1 h)

Kręgosłup w XXI wieku- znaczenie ergonomii w życiu licealisty
Gr. A i B

Miejsce zajęć:
sala 107 CD WNoZ3
Prowadzący zajęcia:
mgr Regina Wysocka

Proszę wziąć ze sobą zmienny strój sportowy oraz obuwie zmienne

11:45- 13:15

Ćwiczenia
(2 h)

Nowoczesne metody pracy z ciałem- ruch, a zdrowie
Gr. A i B

Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2023/2024
08.06.2024 r., godz. 9:00


Wykład podsumowujący poprowadzi:
 dr hab. n. o zdrowiu Mariola Czajkowska, prof. SUM
Sala 112 (Centrum Dydaktyczne WNoZK), ul. Medyków 12c, Katowice

1 Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice Ligota, ul. Medyków 12
2 Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice Ligota, ul. Medyków 18
3 Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice Ligota, Centrum Dydaktyczne, ul. Medyków 12c

 

 

Deklaracja dostępności