Uniwersytet Licealisty - Sosnowiec

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Człowieku - dawniej Uniwersytet Licealisty przy Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach to propozycja przygotowana z myślą o Licealistach, którzy zainteresowani są podjęciem studiów na kierunkach medycznych lub farmaceutycznych. Idea zrodziła się w październiku 2015r. Konkurs przeprowadzany jest w czterech etapach. Trzeci etap Konkursu odbywa się w Uczelni pod nazwą „Uniwersytet Licealisty”. Słuchacze otrzymują indeksy podczas inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Licealisty. Zajęcia prowadzone są w formie seminariów i ćwiczeń przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych na wybranych Katedrach. Wykładowcy pomagają rozwijać pasje i zainteresowania, wskazują możliwe drogi rozwoju i udzielają w przystępny sposób odpowiedzi na nurtujące słuchaczy pytania. Uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminu końcowego organizowanego w formie Konkursu Ogólnopolskiego jest dla słuchaczy szansą na zdobycie dodatkowej liczby punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na Śląski Uniwersytet Medyczny.

Deklaracja dostępności